Utviklingsplan LYN SKI

Lyn Skis utviklingsplan gir retningslinjer og veiledning for trenere for treningsgrupper fra Skileik til junioralder. Utøvere på ulike alderstrinn har ulike behov ut fra hva som karakteriserer aldersgruppen når det gjelder fysisk, motorisk og sosial utvikling. I denne utviklingsplanen er målsetning, organiseringsformer og treningsprinsipper konkretisert for hver aldersgruppe for best mulig å være tilpasset disse behovene og dermed gi god og motiverende trening.

UTVIKLINGSPLAN LYN SKI – se mer her