Oslos bratteste

Flere 99’ere løp Oslos Bratteste lørdag – GRATULERER

Oslosbratteste2011_6

Det gikk så melkesyra sprutet! Og her var det ikke gåing (som så mange andre) opp siste megakneik – her var det LØP fra bunnen av tåkeheimen og helt opp.

Oslosbratteste2011_7