VårRull 2022

Velkommen til alle 2014 – 2011 barna –

VårRull står for tur – oppstart uke 18.

Lavterskel rulleskimoro – dere velger enten tirsdag, torsdag eller begge dager .

Påmelding i Rubic: