VårRull2020

VårRull for 2012-2009 kullene

Vi lager en avart av Rulleski VÅR for de yngste barneteamskullene; 2009-2012. Vi kaller det VårRull 2020. Med et covid-19 tilpasset tilbud har vi måttet sette begrensning på 40 plasser. Det blir 5 i hver gruppe med en trener.  Vi starter opp i uke 19 og holder på ut uke 24. Pris: kr. 850 for 2g/uken, kr. 600 for 1g/uken. Vi låner ut ski. Tid: 18:00 – 19:00, oppmøte Asfaltbanen/Blåbua.

Vi la ut tilbudet i helgen og det fylte seg straks opp for tirsdag og torsdag (et par plasser igjen torsdag i skrivende stund). Vi lager derfor et tilsvarende tilbud for mandag-onsdag.

Det har vært et par byttinger av dager. Det har gitt noen nye plasser tirsdag- torsdag. Sjekk Rubic.

Påmelding for TIRSDAG-TORSDAG i Rubic: https://rubic.azurewebsites.net/Public/Events/804

Påmelding for MANDAG-ONSDAG i Rubic : https://rubic.azurewebsites.net/Public/Events/828