Velkommen til LYN Ski

Velkommen til LYN SKI!

 

Dette er LYN SKI

Ski & Fotballklubben LYN er organisert som et allianseidrettslag, med LYN SKI og Lyn Fotball som egne enheter med separate styrer og administrasjoner. SFK har eget styre, men ingen klubbdrift. LYN SKI er en sportslig og økonomisk ansvarlig enhet, uavhengig av fotballens drift.

LYN SKI har et styre som velges på årsmøtet. Årets styre finner du på LYN SKI sin hjemmeside. LYN SKI har Skituppen (3-4 åringer) , MINI skileik (for siste års barnehage), Skileik (1 og 2. klasse), skitrening (3 til 10 klasse), juniorgruppe og seniorgruppe, voksentrening (mens barna trener, mand- torsdag),  samt ivrige turrenngrupper Master Dame og Master Herre. Totalt har vi ca 1100 aktive utøvere til trening hver uke. 

LYN SKI drifter Sognsvann Snøpark sammen med Idrettshøyskolen. Her har vi snøkanoner og gode forhold året gjennom. Klubben LYN (fotball og ski) har LYN HYTTA, som ligger ved Åklungen (mot Ullevålseter) og et felles klubbhus (mellom kunstgressbanene til Lyn fotball og nær vår Snøpark). Sammen utgir vi også LYN POSTEN til alle medlemmer. 

For de historisk interesserte – våre farger har preget vår bydel i over hundre år! Vi har hatt mange flotte medlemmer underveis – og fremdeles. Her kan nevne: Ivar Formo, Ingolf Mork, Lars Grini, Simen Agdestein og ikke minst Kong Olav. Kongen var medlem i LYN SKI livet ut. 

 

Målsettinger i LYN SKI

  • Sportslig og sosialt være en nærmiljøklubb for barn, ungdom og voksne i LYN-land.
  • Flest mulig LYN- barn skal bli glade i å gå på ski
  • Barn og ungdom skal ha et tilbud uavhengig av prestasjonsnivå
  • Satsning på ungdom – utvikle et tilbud for å beholde ungdom i klubben- også i tenårene
  • Elitesatsning – i tillegg men ikke på bekostning av bredden i klubben

 

 

Vi tilbyr:

SKIGRUPPER

SKITUPP gjengen. De minste i klubben, 3-4 år. Mandag eller onsdag, man velger dag. Treningstid 17.00- 17.45. Snøparken. Oppstart januar. 

MINI-Skileik er for barn i det  siste året i barnehagen. Mini-Skileik trener samtidig som Skileik men i egne MINI grupper, kl. 18.00 – 19.00.  

Skileik (1-2.klasse) trener hver mandag og onsdag kl. 18 – 19. i Snøparken. Her velger man en dag for sitt barn.  

Skitrening i barnegrupper (aldersbestemte klasser fra 3 klasse og eldre). Vi har barneteam (9-12) og ungdomsteam (13-16). Treningen tilpasses de ulike årstrinnene mht innhold og treningsmengde.

Junior- Seniorgruppen til LYN SKI er en av landets største. Utøverne velger selv om de ønsker Lyn Ski/Team Kollen-tilbud eller et Lyn Ski-tilbud. Opplegg, fokus, treningsmengde og pris er ulik for disse to gruppene.

Master Damer og Master herrer har sterk og egen driv. Ta kontakt for mer info. Det er mange treningsdager for herrene. Damene trener torsdag kveld. 

Voksentrening er et tilbud til foreldre som ønsker å trene mens barna er i aktivitet hos oss. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag stiller et knippe trenere som tar med seg voksne som ønsker det – på en treningsøkt. Gruppen deler seg for de som ønsker seg opp av sofaen og de som ønsker litt mer trøkk og intervalldriv. 

 

TRENERE

Vi har svært rutinerte skitrenere som har gått aktivt på ski selv og mange har trenerkompetanse fra idrettshøyskolen el. Mange av trenerne har fulgt sine grupper gjennom flere sesonger. Alle treningsgruppene har foreldreoppmenn som sørger for å holde en god dialog mellom trenere, foreldre og klubbene.

 

BARMARKSTRENING

Frem til Villsnøen kommer eller vi lager snø selv trener vi barmark. Dette er trening og lek uten ski. Vi trener i lett treningstøy, joggesko og ullsokker i skoene. Etterhver når det blir kaldere (noe det fort blir) anbefales super eller lett ull under vindtett. 

 

SKITRENING PÅ SNØ

I 2005-06 etablerte LYN SKI en egen snøpark, Sognsvann snøpark, med skileikområde og langrennsløyfe i samarbeid med NIH. Anlegget ligger rett bak kunstisbanen, nord for kunstgressbanen, og strekker seg ned med en bro over bekken og over på jordene vest for Sognsvannsbekken. Her trener vi klassisk på tirsdager og skøyting på torsdager. Vi  produserer snø ved behov.

 

SKIRENN

Mange av barna i LYN SKI er med på skirenn gjennom sesongen. De fleste renn har nå påmelding via www.minidrett.no. Terminlisten finner du i hovedmenyen. Denne endres etterhvert som vi får informasjon fra Skiforbundet. Våre satsningsrenn, der vi ønsker å ha med flest mulig løpere er merket i fet skrift. På disse renn har vi med telt, smørehjelp og litt ekstra.

 

Klubbrenn og stafetter har påmelding via vårt interne påmeldingssystem (påmelding/påmelding renn). Klubben setter opp stafettlag. Klubben dekker påmeldingsavgift for påmeldinger før oppsatt frist, men sørger ikke for etteranmeldinger.

 

På skirenn bidrar LYN SKI med smøretips til alle løperne – både ved start i den grad det er mulig, samt smøretips som blir lagt ut på hjemmesiden.

 

Alle barn som har lyst kan gå skirenn. I klassene 8-10 år blir barna ikke rangert etter tid, og alle barna får premie. Vi anbefaler at alle barn forsøker seg på skirenn – gjerne i de yngste årsklassene – hvor det er svært uhøytidelig. Det skal være morsomt å gå skirenn, drikke saft og få premie.

 

Telenorkarusell

For å senke terskelen for skirenn arrangerer Koll og Lyn sammen Telenorkarusellen. Et lavterskel naborenn i hyggelige omgivelser uten tidtaking. 

 

Stafetter

LYN SKI ønsker å bruke stafettene som en mulighet til å dra flere med på skirenn. Alle lag i de yngste gruppene blir satt opp slik at de rutinerte og mindre rutinerte løperne blir blandet. Laguttak er ikke gjenstand for diskusjon – LYN SKI ønsker å bruke dette som en arena for at barna blir kjent på tvers av gruppene og for at de mindre rutinerte barna skal oppleve at laget kommer i mål på en god måte. For de  eldre aldersgruppene vil stafettlagene taes ut på bakgrunn av tidligere oppnådde resultater.

 

SKISAMLING – BEITOSTØLEN har flyttet til Trysil fra 2015

LYN SKI hver høst (november/desember) en helgesamling for å komme i gang med skisesongen. Dette er et sosialt og sportslig tiltak for å bli kjent med andre i klubben både for barn og voksne. Her skal det være plass til alle, både mor, far og søsken. Alle trenere er på plass og vi får til en god sammensveisning av trenerteamet også. 

 

ANDRE AKTIVITETER

Treningsgruppene har andre sosiale aktiviteter avhengig av alder og interesse. Tur til LYN-hytta er populært og gruppene oppmuntres til å bruke hytta som ligger flott til ved Åklungen bare en kort skitur fra Sognsvann.

 

Generelt

UTSTYR OG SKISMØRING

Det er nødvendig å ha tilpasset utstyr til langrennstreninger. Informasjon om dette blir gitt på informasjonsmøte på høsten. Generelt må man huske at barna skal være varme men at bekledning må avpasses til kondisjonstrening og lek. Skiutstyr må tilpasses det enkelte barn hva gjelder ski og staver.

LYN SKI har en nøktern innstilling til utstyr, et par ski kan brukes til både skøyting og klassisk i de yngste årsklassene. Riktig stell og smøring av ski er viktig, linker til dagsaktuelle smøretips finner du på LYN SKI sin hjemmeside. Barnas ski må smøres før treningene, det er ikke lett for barna dersom skiene ikke har feste.

Det arrangeres smørekurs for foreldre i begynnelsen av sesongen. På skirenn bidrar LYN SKI med smøretips til alle løperne.

 

Informasjon

Hovedkilde til informasjon er www.lynski.no. Alle må registreres som langrennsløpere på hjemmesiden og meldes på treningsgrupper og skirenn gjennom hjemmesiden. Løpende informasjon om treninger, fremmøtesteder osv legges fortløpende ut på www.lynski.no. De siste årene har det vært noe flytting av treninger pga ustabile skiforhold informasjon om tid og sted for treningene legges ut her. I tillegg legges mer generell info (terminlister, turtips, bilder med mer) på LYN SKI sin hjemmeside. LYN SKI bidrar også med stoff og bilder til LYN posten og er alltid takknemlig for bidrag hit.

 

 

Hva koster det å være med i LYN SKI:

a) Medlemsskap i LYN SKI

For deltakelse på trening og renn kreves medlemskap i LYN SKI. Hvert enkelt barn kan være medlem i LYN SKI eller man kan tegne familiemedlemskap. Medlems-kontingenten fastsettes av årsmøtet i SFK.  

b) Treningsavgift

I tillegg til medlemsavgift til LYN SKI, påløper en treningsavgift. Treningsavgiften sendes ut på nyåret. Beløpene finner dere på siden under informasjon om LYN SKI – og Treningsavgift. 

LYN SKI har betalte trenere, de fleste er studenter fra Norges Idrettshøyskole. I tillegg betaler LYN SKI alle startavgifter i renn gjennom sesongen.

 

Dette dekker LYN SKI

LYN SKI dekker trenerutgifter og alle påmeldingskontingenter for skirenn når man melder seg på innen rennets påmeldingsfrist. Vi dekker også delvis utgifter til skisamlinger. For de eldste barna dekkes en del utgifter i forbindelse med hovedlandsrenn. Påmeldinger til renn som sendes etter påmeldingsfrist (etteranmelding) vil bli etterfakturert til det enkelte medlem ved slutten av sesongen. Påmeldingskontingent til renn dobles når man etteranmelder en løper.

 

Dugnadsplikt

LYN SKI drifter og driver mye. Foruten en sportslig leder og trenere gjøres all jobb på frivillig basis. Alle som trener i klubben har dugnadsplikt. Junior/senior team tar seg av telleapparatet på Ullevål stadion. Det er dessverre en dugnad som er i ferd med å falle bort som inntekt for klubben. 

Tidligere har vi hatt gode inntekter fra dugnad på fotballkamper på Ullevål Stadion. Dette har dessverre også falt bort. Det vi må ha dugnadshjelpl til er våre arrangementer, dette er viktige inntektskilder til klubben. 

Oslo Sprinten (januar)

Klubbmesterskap (ingen inntekt, bare moro)

Telenorkarusellen (ingen inntekt, men trenger hjelp)

Nordmarka Skogsmaraton (juni)

Ivar Formos Minneløp (oktober)

Våre oppmenn sender ut innkalling til dugnadshjelp fra den enkelte treningsgruppe. Det er viktig at dere alle mer med å bidra!

 

 

Hva forventer vi ?

VI FORVENTER AV DEG SOM UTØVER: 

Vi forventer at du bidrar til at LYN SKI blir et hyggelig sted å være for alle. Vi forventer at du på skitreninger og skirenn er positiv til andre løpere og trenere slik at alle trives. Vi forventer at nye løpere blir tatt imot på en hyggelig måte. Vi forventer at de eldste barna bidrar til å være gode forbilder for de yngre. Tobakk og alkohol hører ikke sammen med idrett og bruk av alkohol eller tobakk på treninger eller samlinger tolereres ikke.

 

VI FORVENTER AV DEG SOM FORELDER:

Våre trenere er ”proffe” trenere som er vant til å håndtere barn. Likevel vil det være umulig for trenerne å dekke alle barns behov – særlig i de viltre og ”yre” yngste gruppene. Vi forventer at du som forelder følger opp for å se hvordan barnet ditt trives på treningen. Benytt anledningen og ta en treningstur selv, men sørg for at du er trygg på at ditt barn har en fin opplevelse på treningene. Spør trenerne om hvordan det går!

LYN SKI finansieres ved kontingent, treningsavgift og kommunal ”hodestøtte” pr medlem. I tillegg har LYN SKI inntekter fra salg fra to salgsboder på Ullevål stadion. Noen ildsjeler sørger for at bodene er operative til enhver tid og organiserer dugnadsaktiviteten. Alle foreldre blir i løpet av vår-sommer-høst sesongen bedt om å bidra i salgsboden eller i telleapparatene (2-4 ganger) sammen med andre LYN SKI-foreldre. Dugnadslister ligges på www.lynski.no og det er den enkeltes ansvar å bytte dag dersom den oppsatte dag ikke passer. Dugnaden utføres i etterkant av sesongen, også for de som melder at de slutter ved sesongslutt.

 

 

Vi håper at du og familien kommer til å trives i LYN SKI!

Kom gjerne med ideer til hvordan vi kan bli en enda bedre skiklubb!

V e l k o m m e n !