Vi er godt igang

Mens tussmørket listet seg på, samlet en gjeng -97-98’ere seg til økt med trenere og juniorsjef Hans Kristian! Super økt – hvor ett mål var kompetanseoverføring fra junior til eldste kull hos aldersbestemte. Hans Kristian ledet derfor an. Knut Eric og Tinius var med i øktens trenerstab. Ikke alle løperne møtte til økt, men dog en fin gjeng!

g9798 aug