Vi minner om årsmøtet

Torsdag 26. april 2012, kl. 19.00, Norges Idrettshøyskole

Lyn Ski årsmøtet på Norges Idrettshøyskole torsdag 26 april kl 1900.

Dagsorden:

1.       Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll.

2.       Årsberetning

3.       Regnskap pr. 31.12.2011

4.       Fastsettelse av årskontigent

5.       Budsjett 2012

6.       Innkomne forslag

7.       Valg

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være tilsendt styret senest to uker før Årsmøtet. Den som ønkser sakspapirer tilsendt i forkant bes ta kontakt med styret.

For styret i LYN SKI

Mari Trommald, leder