Vil du bli en del av KANON-GJENGEN

Vi trenger en gjeng med selvgående entusiaster til å ta ansvar for snøproduksjon i Snøparken. Tidligere har vi hatt en solid kjerne av produsenter som har dratt lasset med hjelp av en del andre som har stilt opp når de har blitt innkalt.

I år har vi gjort ytterligere forbedringer i Snøparken foran sesongen og har satt oss som mål å produsere mer snø og legge lengre spor enn tidligere. Da må vi også styrke bemanningen og trenger flere snøproduksjons-entusiaster.

Vi trenger ett knippe personer som syns det ville være meningsfullt å bidra til at LYN Ski sin hjemmearena tar et nytt løft. Det er kanskje klubbens viktigste jobb og den vil kreve innsats noen få døgn for å sikre skisesongen. Samtidig er det en flott gjeng du blir del av og målet er at det blir mange nok til å få til at øktene ikke blir flere enn at alle kan leve med det. Det vil bli gitt grundig opplæring slik at alle lærer anlegget og blir selvgående.

Snøparken er enormt viktig for klubben. Her bruker store og små mye tid på trening. Vi er en av få klubber med et så flott anlegg – og egne løyper. Nettopp derfor er det viktig at vi har en stabil og solid snøproduksjonsgjeng.

Ta kontakt med Trygve Kjøseth, tlf: +47 90 77 87 31, e-post: t.kjolseth@mirador.no