Vinnere av innsatspokal 2024

Årskull Navn
Jenter 2014 Naomi Søraas
Gutte 2014 Alve Fossum-Hellstrøm
Jenter 2013 Karin Sletmoen Sæther
Gutter 2013 Olai Funderud Dahle
Jenter 2012 Margit Kristina Stensland
Gutter 2012 Mikael Czimbalmos Gjermhus
Jenter 2011 Ella Sofie Andreassen
Gutter 2011 Oskar Sevang Solberg
Jenter 2010 Amalie Jervell Baardsgaard
Gutter 2010 Jørgen Smedsrud Engebretsen
HL jenter Sigrid Kleven Næss
HL gutter Tobias Elle-Dietrichson