Treningssamarbeid mellom klubber i Nordre Aker

CP_OTO_art

Les artikkel om samarbeidet fra Aftenposten: Aftenposten.pdf

Kondisjonsklubbene Koll, Kjelsås, Rye, Nydalen og Lyn Ski har startet et samarbeid for å koordinere treningstilbudet i Nordre Aker. Målsettingen er å gi et godt tilbud og etablere et stort sosialt miljø som gjør at vi beholder mange ungdommer, og i neste runde (når de blir eldre) at vi klarer å gi et godt og bredt treningstilbud med høy kvalitet til de mest ambisiøse.

Det første vi begynner med er tilbud om felles langrennstur på lørdager. Første tur blir nå lørdag 9. januar kl 1100 fra bommen Sognsvann. Varighet på 2-3 timer avhengig av alder/nivå (>13). De som er interessert i å delta på dette kan melde seg på og krysse av for langtur langrenn. Da kommer du på e-post lista og får beskjed om turer. 

Bakgrunn
I Nordre Aker har vi 5 02-klubber som driver meget bra og som alle har utøvere på topp nasjonalt nivå kombinert med en unik bredde i årsklasser der man normalt opplever stort frafall. Mange av disse utøverne er aktive i to eller flere idretter
I løpet av noen få år vil vi ha en rekke utøvere som har behov for et høyt treningsnivå for å utvikle seg videre innen sin idrett . Slike utøvere vil profitere på å trene variert for å unngå skader og kunne holde de mengder som er nødvendig. De vil også ha sosial glede av å være del av større miljøer med samme interesser.  
I dag har 02-klubbene har sammenfallende treningstider. Dette fører til at potensielle utøvere ikke får prøvet så mange idretter som de ønsker. Utøvere som er ivrige i flere idretter samme årstid, får for mange harde økter i løpet av en uke.

Tiltak
1) Koordinere treningstider
I størst mulig grad koordinere treningsdager både sommer og vinter slik at utøvere for prøve flere idretter

2) Introduksjonskurs i sykling og orientering
Rye og Nydalen Skiklubb gir et introduksjonskurs til henholdsvis terrengsykling og orientering i april/mai 2010. Dette er åpent for alle klubbene i koordineringsgruppen.

3) Åpne sommersykkelskolen i første og siste uke i skoleferien for o- og langrennsklubbene

4) Felles skiturer for de som ikke konkurrerer på langrenn.
Lørdag kl 11 er et aktuelt tidspunkt da Rye allerede har langrennstur denne dagen. Må fremstå som et tilbud fra alle klubbene slik at de stiller med en trener/representant hver. Gruppen kan etablere en målsetting om å gjennomføre birken/ungdomsbirken på ski. Tilbudet er også åpent for konkurranseløpere utenom rennperioden. Kan utvides med måneskinnstur og lignende.
Klubbene sjekker interessen hjemme. Vi lager et opplegg som markedsføres. Vi prøver å gå direkte på mulige deltagere.

5) Innmelding og treningsavgifter
Det er gratis å prøve seg på de ulike klubbenes treninger.
Jevnlig deltagelse på enkelte treninger fordrer innmelding i klubben (dette utløser en vesentlig offentlig støtte). Fast deltagelse og deltagelse i konkurranse krever betaling av treningsavgift i klubben.

6) Foreldre-ABC i treningslære
Sette opp noen enkle anbefalinger om antall økter, andel harde økter og total mengde for ulike aldersgrupper. Få også noe med om sesongoverganger. Infoen bør kunne legges ut på nettsidene til de enkelte klubbene

Kontaktpersoner
Nydalen: Terje Dengerud
Kjelsås: Øystein Tandberg og Dag Wang

Lyn Ski: Carl Peter Tønseth
Koll: Hans Olav Hamran
Rye: Tord Bern Hansen