Styret i Lyn Ski

Sesong  2017-18

 

Styreleder Geir Moe
Nestleder Rune Nordengen
Styremedlem Line Møller
Styremedlem Ingvild Fjeldheim
Styremedlem Espen Marcussen
Styremedlem Thomas Klovland
Styremedlem Einar Thorstensen
Styremedlem Einar Stavrum
Varamedlem Kristian Engeseth
Varamedlem Peer Hofgaard

lyn logo bruk