Visjon Lyn Ski

  • LYN SKI skal være en klubb med et hyggelig miljø som er preget av en inkluderende kultur uavhengig av ambisjon og prestasjonsnivå.
  • LYN SKI skal være en klubb for alle i nærmiljøet. Barn, unge og voksne skal få et tilbud om de ønsker å lære seg god skiteknikk, eller om de ønsker å satse på konkurranseidrett