Bruk av FLUOR

Forbud mot fluor 

– for barne- og ungdomsklassene i langrenn

 

Langrennskomiteen i Norges skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år. Dette besluttet langrennskomiteen i Norges Skiforbund i etterkant av helgas høstmøte i Oslo.

Forbudet vil være underlagt testing og utprøving ettersom forbudet ikke får konsekvenser, men vedtaket gjelder fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glidprodukter.

Det vil bli gjennomført stikkprøver før start i enkelte konkurranser i vinter. Resultatene av disse prøvene blir kommunisert til gjeldende klubb etter at prøvene er analysert. Det vil ikke bli noen konsekvenser mot enkeltutøvere eller klubb om forbudet brytes ettersom vedtaket er basert på tillit.

https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/?npid=77343&page=Verdibasert+fluorvedtak

https://www.dagbladet.no/sport/norsk-langrenn-innforer-forbud-mot-fluorsmurning—et-viktig-historisk-vedtak/70343126