LYN Posten

LYN SKI og Lyn fotball utgir sammen medlemsbladet LYN Posten. Dette gis ut 6-7 ganger i året. I bladet finner du artikler fra alt som rører seg i klubben. Bladet har et opplag på ca 3000, vi når betydelig flere!

Har du lyst til å bidra til idretten i LYN SKI ved å annonsere i LYN Posten ville vi bli veldig glade for det! Ta kontakt – post@lynski.no. Du er garantert å nå frem til et lydhørt og aktivt publikum.

Redaktør: Vegard Egeland