Kontakt G05

Oppmann: 

Stig B. Dørmænen, tlf: 97 12 12 29,  e-post: stigbd@gmail.com

 

 

PÅMELDING TIL TRENING ER ÅPEN: 

http://lynski.no/medlem/pamelding-trening

Er du helt ny til LYN SKI må du: 

a) melde deg inn i klubben. LINK: http://lynski.no/medlem/innmelding-enkeltmedlem

b) melde deg på til trening. LINK: http://lynski.no/medlem/pamelding-trening

Har du trent med oss før holder det å melde seg på til trening, bruk linken over. 
Dere melder på til gruppen TRENING 2015-16 Barne-Ungd team (2007-2000)