Pausen over

da er påmeldingssystemet i drift igjen