LYN POSTEN på VERDENSTURNE

Vi vil gjerne få formidlet at betydningen av LYN POSTEN ikke må undervurderes! Her observert som foretrukket lektyre på andre breddegrader.

LYN POSTEN på DØDEHAVET