Ny samarbeidsform mellom Lyn Ski og Koll

Treningsopplegget for 2010 er snart på plass og Lyn Ski og Koll har kommet frem til ny samarbeidsform.

 ola_og_HO

Ledere i Lyn Ski og Koll: Ola Bjerke og Hans Olav Hamran

Lyn Ski og Koll har de siste ukene hatt konstruktive samtaler og har lagt grunnen for et fortsatt godt nabosamarbeid mellom klubbene. Vi har funnet et opplegg begge klubbene nå står bak.

  • Det skal være to selvstendige klubber
  • Klubbene skal begge bidra til økt rekruttering til ski i våre nærmiljøer
  • For å styrke eldre alderstrinn, vil klubbene samarbeide om disse gruppene, men klubbene vil selv være faglig ansvarlige for sine respektive løpere

 

Det er enighet om at det å ha sportslig aktive klubber med gode anlegg er en ressurs for nærmiljøet og gir gode muligheter for å utvikle et godt lokalmiljø for skiaktiviteter. Begge klubbene har flotte skianlegg (Snøparken, Kollbanen og Trollbakkene) og klubbene vil avtale ordninger som gjør at barna, uansett klubb, vil få glede av anleggene. Koll ønsker å benytte Snøparken, særlig for yngre årsgrupper. Tilsvarende vil Lyn få tilgang til Trollbakkene for hopptreninger slik at vi får mange hoppere fra Nordre Aker.

 

Kapasiteten i Snøparken vil bli løst gjennom at man avtaler treningstider. Treningstider for gruppen 9-12/13 år vil for sesongen 2010-11 fordeles slik at Lyn 9-13 vil trene fra 18:00-19:00, mens Koll 9-12 trener 18:30-19:30. For de eldre gruppene kommer vi tilbake med detaljene.

 

For å styrke eldre årstrinn vil klubbene samarbeide på disse gruppene, men klubbene vil selv være faglig ansvarlige for sine respektive løpere. For sesongen som kommer legger Lyn Ski og Koll opp til at det blir 1-2 fellestreninger i uken for 14 åringene og 15-16 åringene. Dette vil bli evaluert etter sesongen.

 

De siste årene har Kjelsås, Koll og Lyn ski samarbeidet om Karusellrenn. Dette har vært en suksess og dette vil vi fortsette med.

 

I tillegg til det som er nevnt over vil vi fortsette O2-samarbeidet mellom klubbene i Nordre Aker mellom Kjelsås, Rye, Nydalen, Koll og Lyn ski.