Nytt klubbhus

På LYNs ekstraordinære Ting vedtok 11. november, vedtok man styrets forslag til klubbhus. Dette skal da bygges innen de rammer vedtaket omfatter. Vedtaket ligger vedlagt her . Mange medlemmer møtte frem og viste hvor viktig et klubbhus blir for oss alle. 

ab