Renn og Utstyrsinfo G2004

Her følger litt kort info om:

Ustyr (ski og slikt) (infoen finnes også på siden under rød fane «om lyn ski».

Renn (infoen finnes også på siden under rød fane «påmelding» .