Startliste og kjøreplan KM SKAGEN Oslo Sprint 2019

Startlister til alle klasser følger her.

Med forbehold om eventuelle mindre endringer før start.

Startlister trykkes også i programmet til arrangementet.

 

KJØREPLAN:

KM Skagen Sprint 2019 Kjøreplan

 

STARTNUMMERLISTE: 

Startnummerliste = utøver + startnummer: KM Skagen Oslo Sprint 2019 Oppdaterte Startnummerliste

 

STARTLISTE:

Sjekk kjøreplan (over) for starttid til din klasse. Under vil du finne oppsettet for de ulike heatene.

Klasse Runde Første start Lenke til Liste
Senior/Junior Runde I 09:00:00 (sen.) KM Skagen Oslo Sprint 2019 Oppdaterte Startlister MS-K17
JG 16-11 Runde I 09:04:30 (J16) KM Skagen Oslo Sprint 2019 Oppdaterte Startlister JG16-11
Jenter 10 Runde I 15:47:00 KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister J10-runde 1
Runde II 16:03:00 KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister J10-runde 2
Gutter 10 Runde I 15:55:00 KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister G10-runde 1
Runde II 16:11:00 KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister G10-runde 2
Jenter 9 Runde I 16:20:00 KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister J9-runde 1
Runde II 16:36:00 KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister J9-runde 2
Gutter 9 Runde I 16:26:00 KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister G9-runde 1
Runde II 16:42:00 KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister G9-runde 2