Startliste og kjøreplan KM SKAGEN Oslo Sprint 2019

Startlister til alle klasser følger her.

Med forbehold om eventuelle mindre endringer før start.

Startlister trykkes også i programmet til arrangementet.

 

KJØREPLAN:

KM Skagen Sprint 2019 Kjøreplan

 

STARTNUMMERLISTE: 

Startnummerliste = utøver + startnummer: KM Skagen Oslo Sprint 2019 Oppdaterte Startnummerliste

 

STARTLISTE:

Sjekk kjøreplan (over) for starttid til din klasse. Under vil du finne oppsettet for de ulike heatene.

KlasseRundeFørste start Lenke til Liste
Senior/JuniorRunde I09:00:00 (sen.)KM Skagen Oslo Sprint 2019 Oppdaterte Startlister MS-K17
JG 16-11Runde I09:04:30 (J16)KM Skagen Oslo Sprint 2019 Oppdaterte Startlister JG16-11
Jenter 10Runde I15:47:00KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister J10-runde 1
Runde II16:03:00KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister J10-runde 2
Gutter 10Runde I15:55:00KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister G10-runde 1
Runde II16:11:00KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister G10-runde 2
Jenter 9Runde I16:20:00KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister J9-runde 1
Runde II16:36:00KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister J9-runde 2
Gutter 9Runde I16:26:00KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister G9-runde 1
Runde II16:42:00KM Skagen Sprint 2019 Oppdaterte Startlister G9-runde 2