Tid til en nyttig og hyggelig lørdagstur?

For de som har tid og lyst – er det felles dugnad på Lyn hytta ved Åklungen – lørdag fk (12. juni). Fra kl. 10 – 14. Det skal ryddes på utearealet rundt hytta. Flott hvis du har anledning. Hyttas folk stiller med mat og drikke – til en trivelig formiddag. Fint om du kan gi beskjed at du kommer til e-post lynski@vikenfiber.no

Sjekk også ny hjemmeside for Lynhytta: www.lynhytta.no

/ab