UngdomsBirken – 14-15.mars 2015

Hei.

Lyn Ski kan igjen tilby gode overnattingsmuligheter til utøvere, foreldre og støtteapparat som ønsker det, ifm Ungdomsbirken 2015.

Vi har per i dag ca 140 plasser fordelt på Mesnabakken pensjonat og 7-8 store, ganske bra hytter i området. Mesnabakken blir prioritert til yngste gruppe,  03 gjengen.

De andre gruppene må nok fordeles litt på store hytter i området rundt Sjusjøen.Det betyr at noen grupper muligens må dele seg litt, og at alle ikke får det helt som man hadde tenkt seg. Men når det er sagt har vi fått tak i mange store fine hytter. Og erfaringsmessig viser det seg at de som bor på hytter har det veldig koselig og blir kjempefornøyde!

Vi trenger nå å vite hvor mange som ønsker overnatting fra 01 gruppen. Utøvere, foreldre og støtteapparat. Send en epost til meg.

Vi vil, som de siste årene, møtes for å gå igjennom løypa lørdag.  Og spise sammen hvis det er ønskelig etterpå.

Det er lurt å melde seg på nå:

http://tiur.birkebeiner.no/asp/

Det er kjempegøy med en stor gjeng på startstreken. Så håper mange vil være med.