Foreldreforeningen i LYN har fått pris

Vi har den glede å kunne meddele at Nordre Aker Bydel i disse dager har tildelt årets bydelspris til Foreldreforeningen i LYN. Juryen har bestått av BU-leder Egil Ihlen, Kultur- og oppvekstkomitèleder May-Brith Døssland og avdelingssjef Preben Winger. Forslagsstiller var Just A. Henriksen.

Vi ser på tildelingen av denne prisen som en honnør til alle Lynforeldre, både innenfor fotball og ski, som nedlegger flere 10-talls 1000 timer arbeid for at alle våre barn og unge skal kunne få et så godt sportslig og sosialt tilbud som de får. Lyn Ski har ca. 250 aktive barn og unge i alderen 7 – 19 år, mens Lyn Fotball har ca. 1.000 aktive medlemmer i samme aldersgruppe. Det aller meste av treninger og konkurranser/kamper organiseres og gjennomføres av våre foreldre. I tillegg nedlegges det minst 10.000 timer i frivillig dugnadsarbeid for å kunne finansiere all aktivitet, sommer som vinter. Det aller meste av dette dugnadsarbeidet gjennomføres i salgsbodene på Ullevål stadion – fra mars til november. Årets dugnadssesong på Ullevål stadion avsluttes denne søndagen med 120 foreldre i full sving under Cupfinalen (dessverre ikke ute på selve banen).

Vi er stolte og veldig fornøyd med at arbeidet som nedlegges av alle Lynforeldre, blir lagt merke til gjennom tildelingen av denne prisen.

Prisen vil bli utdelt under arrangementet "Nydalske Talenter" som arrangeres lørdag 8.nov. i Studentenes Hus i Nydalen. Prisutdelingen er kl.17.00, så det ville være hyggelig om mange Lynforeldre (og barn) var tilstede for å overvære utdelingen. Prisen vil bli gitt i form av et kunstverk innkjøpt fra en av bydelens utøvende kunstnere med en verdi på kr. 10.000. (vil sikkert passe godt inn i nytt klubbhus på Kringsjå).

GRATULERER TIL ALLE LYNFORELDRE !!