Bli med å lage snø i Snøparken

Nå kan vi snart lage mer snø!

Vi trenger en gjeng med selvgående entusiaster til å ta ansvar for snøproduksjon i Snøparken. Vi har de siste årene hatt en solid kjerne av produsenter som har dratt lasset med hjelp av en del andre som har stilt opp når de har blitt innkalt.

 

I år har vi gjort ytterligere forbedringer i Snøparken foran sesongen og har satt oss som mål å produsere mer snø og legge lengre spor enn tidligere. Da må vi også styrke bemanningen og trenger flere snøproduksjons-entusiaster.

 

Vi trenger et knippe personer som vil bli med i gjengen og som syns det ville være meningsfullt å bidra til at LYN Ski sin hjemmearena får et nytt løft. Det er kanskje klubbens viktigste jobb, og den vil kreve innsats noen få døgn for å sikre skisesongen. Samtidig er det en flott gjeng du blir del av og målet er at det blir mange nok til å få til at øktene ikke blir flere enn at alle kan leve med det. Det vil bli gitt grundig opplæring slik at alle lærer anlegget og blir selvgående.

 

Bli med! Kontakt Ola Bjerke, ola.bjerke@gmail.com, 90659320