Frode Andersen, nekrolog

Frode Kjetil Andersen

Like over påske mottok vi den triste meldingen om at Frode Kjetil Andersen, vår støttespiller, mentor og venn, hadde gått bort. Dette skjedde så altfor tidlig og uten forvarsel – han rakk bare å bli 56 år.

Den nære familie mistet en kjær ektemann, far, svigerfar og bestefar. Lyn Ski mistet en bauta.

Til daglig var Frode revisor og partner i Grant Thornton, men det var som ildsjel og idrettsleder vi kjente ham.

Den sportslige suksessen Lyn Ski har opplevd i nyere tid er et resultat av solid frivillig innsats og et fantastisk fellesskap. Frode var en del av den indre krets og utmerket seg som mangeårig oppmann i junior og senior gruppen. Han hadde klare visjoner og var med å sette en kultur hvor alle utøverne skulle bli sett og få mulighet til å ta ut sitt potensiale. Slik ble det moro for alle å være med, og miljøet i gruppen ble knallbra. Frode likte å være i skimiljøet og hans lidenskap, innsats og tilstedeværelse hadde positiv effekt på trenere, ledere, foreldre og løpere. Han hadde en egen evne til å være med å bygge felleskap, men hadde også evnen til å utfordre oss: «Hva kan du bidra med, og hva kan du gi?» var spørsmålet mange fikk.

I Frode sin tid som oppmann i Lyn Ski, blomstret klubben på flere områder. OL, VM og NM-gull taler for seg. Som idrettsleder mottok Frode sin egen velfortjente «gullmedalje» – i form av Lyns hederstegn.

For trenerne var Frode svært viktig. De fikk både spillerom til å jobbe selvstendig med utøverne – og mulighet til å utvikle sine egne ferdigheter som trenere. Frode tok heller på seg den administrative jobben. Det gjorde at løpere og trenere kunne konsentrere seg om å lykkes med målsetningene de satte seg. Mål skal nås gjennom engasjement og dyktighet mente Frode.

Den nordnorske sindigheten og humoren bidro til god stemning i hektiske situasjoner før og under skirenn. Gode minner å ha med videre for oss som lærte han å kjenne.

Frode var en idrettsleder til etterfølgelse. Hans vilje til å gi av sin tid og energi, ikke bare til egne barn, men først og fremst med tanke på fellesskapet. En kultur vi har ambisjoner om å videreføre.

Med Frodes bortgang har Lyn Ski-familien mistet en av sine viktigste medlemmer. Han vil bli dypt savnet.

På vegne av løpere, ledere og foreldre i Lyn Ski.

Geir Moe

Knut L. Nævestad

Hans Kristian Stadheim

Eirik Myhr Nossum