FULLTEGNET Sprint

SEB Oslo Sprinten 2013 er fulltegnet. Tusen takk til alle som har meldt seg på! Vi kan dessverre ikke ta imot etteranmeldinger. Er det plass i enkelte klasster vi vi allikevel legge til løpere. Ta kontakt med oss – post@lynski.no – merk mailen med SEB Oslo Sprinten. 

Hilsen

LYN SKI