Inspirasjon

Det er mye som kan inspirere – innsats hos de yngre, bragder hos de eldre, liv og røre – mangfold. Vi kommer stadig i media – enkeltutøvere og klubben. Vi har masse å være stolt av. Artikler både på egen web og andre steder har en tendes til å drukne etter kort tid i massene – eller rett og slett bare «flytte seg nedover» – 

Derfor plukker vi ut litt kreti og pleti som vi legger her – i blant. Til inspirasjon og leserglede for små og store!

HEIA LYN SKI!