Grasrotandel gir viktig Lyn støtte!

Støtt LYN via Norsk Tippings spillerkort!
All støtte til klubben er kjærkomment for å gi våre medlemmer et best mulig tilbud! Her er en fin mulighet til bidrag.

Støtt Lyn via Norsk Tippings spillerkort!

SPILLKORTET +  Org. nummer: 986 23 1579

1. mars innfører Norsk Tipping ”Grasrotandelen”. Det betyr at du som registrert spiller på alle ordinære produkter som Lotto, Tipping, Oddsen etc., kan øremerke 5 % av det du spiller for til et formål etter eget ønske.

Merk at dette ikke koster deg som kunde noe ekstra, og at ordningen ikke påvirker gevinst/tap på selve spillene. Det er kun snakk om en omfordeling av midlene Norsk Tipping uansett bidrar med til samfunnsnyttige formål.

Inntektene fra ordningen vil uavkortet bidra til klubbhus på Kringsjå!

Hvordan støtte Lyn?

For i det hele tatt å kunne spille hos Norsk Tipping, må man ha registrert et spillerkort.
Uregistrert spill er ikke mulig etter 23. februar 2009.

– Send følgende SMS til 2020: Grasrotandelen 954 086 569

Må sendes fra samme mobilnummer som oppgitt ved anskaffelse av spillerkortet.

– Ta med organisasjonsnummeret øverst på dette arket til en hvilken som helst tippekommisjonær.

Første gang man leverer kuponger etter 1. mars, vil det automatisk komme forespørsel om Grasrotandelen.

Les mer om Grasrotandelen på www.norsk-tipping.no