Info Konkurranser

Forslag til aktuelle o-løp står oppført på treningsplanene for de forskjellige aldersgruppene. Påmelding skjer via anne.danielsen@imv.uio.no eller direkte på online påmelding på n3sport. Det er mulig å låne tidtakingsbrikke av klubben.

Terminliste for løp i østlandsområdet kan lastes ned fra Oslo og Akershus orienteringskrets, se http://www.aook.no/.
Fullstendig terminliste for Norges Orienteringsforbund finner du på n3sport.

Det arrangeres Nordmarkskarusell-løp tre torsdager i mai og tre torsdager til høsten. Disse løpene krever ingen forhåndspåmelding. For mer informasjon, se http://www.nordmarkskarusellen.com/.

Ytterligere informasjon om konkurranser og påmelding til konkurranser formidles til alle som er interessert. Kontakt: anne.danielsen@imv.uio.no