Info RENN 2_2012

Mer info til RENN 2 hos Kjelsås.

Startlister m.m. legges ut på Kjelsås sin hjemmeside mandag 13. februar 2012. Følg med.