Gangvei i Maridalen?

Inn i Maridalen er det hver dag stor trafikk med rulleskigåere, syklister, biler og busser. Det har i flere år vært jobbet med å sikre forholdene for rulleski og syklister. Nå er et nytt og meget positivt forslag på plass om separat gang- og sykkelvei. Aften Aften har reportasje rundt dette med våre juniorer som jubler for det nye gangvei-forslaget. Dette er nok litt sånn X-files: du tror det ikke før du får se det, men vi håper å kunne rapportere om utvikling i saken snart!

Les artikkelen her: Lynski_artikkel.pdf .