Kontak G04

Oppmenn/støtteapparat: 

Annik Bjørndal, tlf: 90 19 98 69,  e-post: annik@bjoerndal.no

Anne Nilsen, tlf:97 59 42 74, e-post: anilsen62@yahoo.com

 

Trenere: 

Gaute Aksnes Tønseth: tlf: 932 90 586

Tom Erik Sætrang, tlf: 942 85 924

Ivar Hereide Mannskåker, tlf: 471 43 350