KM Skate 2020

Også denne dagen nærmer seg en slutt. Igjen, et mylder av LYN SKI løpere – høyt og lavt. Vi er stolt av nettopp det!

Dagen ga igjen mange kretsmestere, og mange pall plasser. Gratulerer til kretsmesterne:

Erik (senior), Theresa (K18), Anna (J16) og Stella (J15). Sterk innsats av alle.

Få bilder i dag – men heldigvis et par av noen få fra eldre garde!