Og da er et solid knippe seniorløpere klar for Sørlandet

Tradisjonen tro har Knut Nævestad invitert ned seniorgjengen på Sørslandssamling til Nævstadhytta. Det meldes om et tyve talls utøvere som vil gjøre området utrygt med mye trening, melkesyreproduksjon, milevis med rulleski og aktiv bading. 

sørlandssamling 2016